⭐Oszczędź dzisiaj 15 zł na zakupy za min. 150zł! KOD: ✅LP798RGM✅ To jest dobry moment na zakup przed podwyżką cen!⭐Oszczędź dzisiaj 15 zł na zakupy za min. 150zł!
KOD: ✅LP798RGM✅
To jest dobry moment na zakup przed podwyżką cen!

Regulamin

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.sklepwnetrz.pl Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy ,,Radimar" Radosław Gierasimczyk a kupującym.
2. Sklep internetowy: „Sklep Wnętrz” działający pod adresem internetowym www.sklepwnetrz.pl, prowadzony jest przez Radosława Gierasimczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: RADIMAR Radosław Gierasimczyk z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 2F (kod pocztowy 73-110 Stargard) NIP: 8581827922, REGON: 321530525. 
Sklep stacjonarny: ul. Czarnieckiego 2F, 73-110 Stargard.
3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.sklepwnetrz.pl 
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.sklepwnetrz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia. 
7. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
8. Sklep internetowy jest czynny całą dobę, zamówienia można składać 24h/7 
Pomoc sklepowa (biuro obsługi - telefon 535 054 148 otwarty w godzinach 8.00-16.00 PON-PT)
Pomoc mailowa ( info@sklepwnetrz.pl )
9. Firma Radimar Radosław Gierasimczyk WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT

§2 DEFINICJE   

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od RADIMAR za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.sklepwnetrz.pl. 
2. Konsu
menta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.sklepwnetrz.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.  
3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§ 3 SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA  

1. Jeżeli składającym zamówienie w Sklepie Internetowym jest Kupujący będący Konsumentem to niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio. 
2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na istniejący adres email Kupującego i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. .
3. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) 
4. 
Zamówienia Pobraniowe Produktów na Wymiar (dotyczy zamówień firan i zasłon szytych na wymiar oraz fototapet w rozmiarze 100x70)

 • Dla wszystkich zamówień pobraniowych produktów na wymiar, takich jak firany szyte na wymiar, nasz zespół będzie kontaktować się z klientem zarówno telefonicznie, jak i drogą mailową, w celu potwierdzenia szczegółów zamówienia oraz wymiarów produktu.
 • Produkty na wymiar są specjalnie tworzone dla Państwa, na podstawie indywidualnych wymiarów podanych przez klienta, co powoduje, że są one nierefundowalne i niepodlegają standardowemu procesowi zwrotu.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem, w celu potwierdzenia zamówienia i wymiarów, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia pobraniowego. Anulowanie takiego zamówienia nie generuje dla klienta żadnych kosztów.
 • Prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych podczas składania zamówienia, aby umożliwić nam efektywne przeprowadzenie procesu potwierdzania zamówienia i wymiarów produktu
5. Anulowanie Nieopłaconych Zamówień
 • Klient jest zobowiązany do opłacenia zamówienia w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do anulowania jakiegokolwiek zamówienia, które nie zostało opłacone w określonym czasie, zgodnie z tym punktem regulaminu.
 • Zachęcamy do dokonania płatności jak najszybciej po złożeniu zamówienia, aby zapewnić, że produkt(y) zostaną zarezerwowane dla Państwa i uniknąć anulowania zamówienia


§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 
1. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata) 

 • Fototapety gotowe rozmiary 2-5 dni robocze 
 • Fototapety na wymiar 2-7 dni robocze (w zależności od czasu akceptacji kadrów przez klienta do zamówienia)
 • Obrazy drukowane 2-4 dni robocze
 • Obrazy na korku 5 dni roboczych
 • Parawany 6-10 dni roboczych
 • Pościel 1-3 dni robocze
 • Firany szyte na wymiar 7-9 dni roboczych
 • Zasłony szyte na wymiar 7-9 dni robocze
Artykuły domowe (w zależności od dostępności)
- w przypadku zamówienia za pobranie (termin realizacji przedłuża się o 2-3 dni robocze - jest to spowodowane logistyką firmy biuro znajduje się w innej miejscowości niż produkcja. (zamówienia płacone z góry wysyłane są prosto z produkcji))

- w przypadku zamówienia realizowanego indywidualnie pod klienta (opis dostępności produktu-,,na zamówienie") czas przesyłki jest przedłużony od 14 dni do 28 dni roboczych. Dotyczy to  pościeli gładkich szytych na miarę.

- zamówienia łączone w jedną z różnych kategorii np. (fototapeta + pościel) termin realizacji jest odpowiednio z najdłuższym terminem danego produktu lub na prośbę wysyłane osobno


2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: 
- przelew na konto (przedpłata) - wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe
- przelewy 24. - natychmiastowa wpłata na konto bankowe.
- pay-pal - natychmiastowa wpłata na konto bankowe

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
7. Zamówienia składane przez Kupujących do godziny 13:00 będą przekazywane do realizacji w tym samym dniu a składane po godzinie 13:00 w dniu następnym. 
8. O przekazaniu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany w trybie określonym w §4 ust.1 Regulaminu. W momencie przekazania zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy. 


§5 ODBIÓR TOWARU  

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności doręczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia RADIMAR Radosław Gierasimczyk dochodzenia roszczeń od doręczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z RADIMAR Radosław Gierasimczyk. 
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.
3. Odbiór towaru dostępny jest w: Stargardzie (ul. Czarnieckiego 2F)

 
§6 PŁATNOŚCI 
1. www.sklepwnetrz.pl umożliwiają regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy (przelew tradycyjny, Przelewy24, PayPal) 
2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr :

80 1140 2004 0000 3202 7692 5774

§7 REKLAMACJA 
1. Kupujący może składać reklamację w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 
2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: RADIMAR Radosław Gierasimczyk, ul. Czarnieckiego 2F (kod pocztowy 73-110 Stargard) NIP: 8581827922, REGON: 321530525. 
3. RADIMAR  zwraca Kupującemu koszty  uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.  
5. RADIMAR nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.
  

§8 DANE OSOBOWE 
1. Poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego RADIMAR Radosław Gierasimczyk z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 2F (kod pocztowy 73-110 Stargard) NIP: 8581827922, REGON: 321530525.  uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 25 grudnia 2014 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. 
2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z RADIMAR mailowo na adres info@sklepwnetrz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 536288010

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2014 r. i jest opublikowany na stronie www.sklepwnetrz.pl
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie przez ogłoszenie na stronie internetowej.
3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania RADIMAR drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego. 
4. RADIMAR zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.
5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
- adres e-mail: info@sklepwnetrz.pl
- telefon: 536-288-010
- formularz kontaktowy na stronie sklepu.

6.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Polityka Prywatności
Sklep internetowy: www.sklepwnetrz.pl

1. Czym są pliki cookies.
Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.


2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.
Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.


3. Do czego używamy plików cookies.
 Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.


4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Fototapety i obrazy na ścianę. Radimar


 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Kwalifikacje drogą do sukcesu" działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Regulamin konkursu w sklepie stacjonarnym RADIMAR


 

Regulamin konkursu:

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu stacjonarnego oraz internetowego RADIMAR.PL działającego pod adresem
www.sklepwnetrz.pl. Firma prowadzona jest przez Radosława Gierasimczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADIMAR Radosław Gierasimczyk z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 2F w Stargardzie (kod pocztowy 73-110 Stargard) NIP: 8581827922, REGON: 321530525.

2. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest jego organizator.
4. Facebook nie jest ani sponsorem, ani organizatorem niniejszego konkursu.
5. Konkurs przeprowadzony zostaje w sklepie stacjonarnym organizatora z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 2F w Stargardzie.
6. Czas trwania konkursu: 25 – 30 października 2021 w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego RADIMAR.PL.

 

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie warunków opisanych w konkursie oraz postanowień zawartych w regulaminie.

3. Uczestnictwo w konkursie polega na wypełnieniu losu konkursowego, na którym uczestnik podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu dla organizatora.

4. Każdy zakup w sklepie stacjonarnym RADIMAR.PL na kwotę 100 zł, w terminie 25-30 października 2021 to jeden los w konkursie.

5. Każdy klient może przekazać nieskończoną ilość losów. Ich ilość zależy od kwoty zakupów w terminie 25-30 października 2021 w sklepie stacjonarnym organizatora.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny, dla każdego pełnoletniego klienta sklepu stacjonarnego, który spełni warunki jego uczestnictwa.
7. Poprzez przystąpienie do konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i opisane warunki.
8. Uczestnik, który wygra i poda nieprawdzie informacje o sobie (potrzebne do odebrania nagrody), nie otrzyma nagrody.
9. Uczestnik nie spełniający określonych wymogów, zostaje wykluczony z konkursu i traci ewentualne prawo do nagrody.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska podczas ogłoszenia zwycięzcy, które nastąpi w środę 3 listopada 2021 poprzez umieszczenie nagrania z losowania na fanpage’u firmy RADIMAR.PL pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/radimarPL

11. W przypadku zwycięstwa, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez organizatora jego imienia i nazwiska. Zostawiony numer telefonu służy jedynie organizatorowi do skontaktowania się ze zwycięzcą.

 

§ 3 Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 500 zł do zrealizowania wyłącznie w sklepie RADIMAR.PL.
2. Nagrodę otrzymuje osoba, której los z imieniem i nazwiskiem zostanie wylosowany podczas rozstrzygnięcia konkursu 3 listopada (Patrz § 2, pkt. 10 regulaminu)
3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na nic innego.
4. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie w celu uzyskania niezbędnych danych do przekazania nagrody. (Do tego niezbędne jest pozostawienie numeru telefonu kontaktowego, który nie zostanie nigdzie opublikowany, ani przekazany innym podmiotom. Zostanie on wykorzystany jedynie w celu umówienia przekazania nagrody).
5. Nagroda zostanie przekazana w sklepie stacjonarnym RADIMAR.PL po wcześniejszym umówieniu telefonicznie wizyty zwycięzcy.


 

Dyrektywa Omnibus w sklepie internetowym RADIMAR


1. dyrektywa Omnibus: zmieniono sposób wyświetlania historii cen: wyświetlana jest najniższa cena produktu w okresie 30 dni (Poniżej przykłady)

Przykład wyświetlania ceny w sklepie gdy: cena produktu promocyjnego w ciągu ostatnich 30 dni zmieniła się

 


Przykład wyświetlania ceny w sklepie gdy: cena produktu promocyjnego w ciągu ostatnich 30 dni nie zmieniła się (została przedłużona promocja, lub jest obecnie cena promocyjna taka jak w najniżej kwocie w ciągu ostatnich 30 dni.
 


Przykład wyświetlania ceny w sklepie gdy: cena produktu nie ma promocji, produkt jest nowy
 


 

 


Przejdź do strony głównej

Firanka będzie szyta specjalnie dla Ciebie w naszej własnej szwalni.

Dzięki temu, masz możliwość wyboru odpowiedniej taśmy i sposobu uszycia.

Wypustka to dodatek tkaniny ponad taśmą, ukrywający elementy jak żabki czy agrafki, nadający firance elegancji. Jeśli posiadasz szynę z maskownicą, zaznacz "NIE".

Więcej informacji na temat wyboru dodatkowych akcesoriów znajdziesz w opisie produktu poniżej.