⭐Oszczędź dzisiaj 15 zł na zakupy za min. 150zł! KOD: ✅LP798RGM✅ To jest dobry moment na zakup przed podwyżką cen!⭐Oszczędź dzisiaj 15 zł na zakupy za min. 150zł!
KOD: ✅LP798RGM✅
To jest dobry moment na zakup przed podwyżką cen!
535 054 148 Strona główna » Zwroty i Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

ZWROTY RADIMAR.PL
 

W trosce o satysfakcję naszych klientów, mamy przyjemność poinformować o wprowadzeniu opcji darmowych zwrotów w ciągu 7 dni dla większości naszych produktów. Aby skorzystać z tej opcji, produkt musi posiadać oznaczenie "Darmowy zwrot produktu do 7 dni" na karcie produktu. Dodatkowo, możliwość darmowego zwrotu dotyczy produktów o wartości powyżej 150 zł - analogicznie do naszej oferty darmowej wysyłki dla zamówień o wartości przekraczającej 150 zł.


Ważne: Darmowy zwrot produktu dotyczy jednego produktu (Koszt zwrotu większej liczby produktów pokrywa kupujący).

ZAMÓWIENIA FOTOTAPETY Z KOLEKCJI PRESTIGE ORAZ FIRANY I ZASŁONY NA INDYWIDUALNY WYMIAR NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. ZALECAMY ZAMÓWIENIE PRÓBEK FOTOTAPET Z KOLEKCJI PRESTIGE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA. 


PRODUKT SPECJALNIE PRZYGOTOWANY POD ZLECENIE KLIENTA (SZYTY NA MIARĘ), NIE PODLEGA ZWROTOWI

Nasze produkty produkowane są w Polsce, według kolejności zamówień. Nie posiadamy ich na stanie oraz nie sprowadzamy z innych krajów. Staramy się jak najbardziej odzwierciedlić kolorystykę i detale wzoru do każdego produktu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Jak wygląda zwrot do 7 dni roboczych?
W ciągu 7 dni od wysyłki produktu zgłoś się do naszego biura:

 • e-mail: info@sklepwnetrz.pl
 • biuro telefon: 535 054 148 (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 8.00-16.00)

Podaj numer zamówienia, adres e-mail oraz powód zwrotu (opcjonalnie), przekaż nam informację o preferowanym terminie odebrania paczki kuriera, my zamówimy kuriera i na podanego przez Państwa e-mail wyślemy "etykietę dla kuriera", którą należy wydrukować i przekazać kurierowi w dniu odbioru paczki.

Uwaga! Przypominamy że produkt musi wrócić do nas beż żadnych wad.
Po rozpatrzeniu zwrotu/reklamacji skontaktujemy się z Państwem.

OFERTY bez oznaczenia, po terminie 7 dni, oraz większą liczbę produktów niż dwa, należy przesłać we własnym zakresie na adres:

RADIMAR.PL
ul. Czarnieckiego 2F
73-110 STARGARD
W paczce umieścić odstąpienie od umowy.


Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 


 

Zwroty/Gwarancje (Zegary, Pościel, Prześcieradła, Koce)
 
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie sklepwnetrz.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. 

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w pkt X.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres: 

RADIMAR.PL
ul. Czarnieckiego 2F
73-110 STARGARD


przesłać na e-mail: info@sklepwnetrz.pl 

Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres:info@sklepwnetrz.pl, Radimar Radosław Gierasimczyk prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. 

Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt X.1 na wskazany powyżej adres, e-mail. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Radimar Radosław Gierasimczyk, ul. Czarnieckiego 2F, 73-110 Stargard, info@sklepwnetrz.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt X.2 - zwrócić Radimar Radosław Gierasimczyk Towar na adres wskazany poniżej: 

RADIMAR.PL
ul. Czarnieckiego 2F

73-110 STARGARD

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt X.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru). 

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. 

6. Z zastrzeżeniem pkt X.7 poniżej, Radimar Radosław Gierasimczyk zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru. Radimar Radosław Gierasimczyk dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 

7. Radimar Radosław Gierasimczyk może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Radimar Radosław Gierasimczyk zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. 

9. O ile to możliwe, zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także w oryginalnym opakowaniu. 

10. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować na adres
e-mail’owo na adres: info@sklepwnetrz.pl

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa. 


ZWROTY DOT. PRODUKTÓW Z KATEGORII : FOTOTAPETY, OBRAZY DEKORACYJNE, PARAWANY, MAPY ZDRAPKI

Gwarancja na Produkty
 
 1. Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie handlowej Dostawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Dostawca udziela dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji jakości na swoje Produkty. Gwarancja na Produkty jest udzielana na następujących zasadach:
   
  Reklamacja na Produkty 
 1. Jeśli Klient Końcowy chce wykonać uprawnienia z gwarancji, kieruje żądanie w tym zakresie bezpośrednio do Dostawcy.
 2. Klient Końcowy powinien dostarczyć Produkt do siedziby: RADIMAR Radosław Gierasimczyk
  CZARNIECKIEGO 2F, 73-110 Stargard
 3. Jeżeli Dostawca uzna zasadność zgłoszonej wady Produktu, zobowiązuje się:
 • naprawić Produkt, albo
 • dokonać jego wymiany na nowy, albo
 • obniżyć cenę sprzedaży Produktu, albo
 • zwrócić Klientowi Końcowemu cenę sprzedaży Produktu (w tym kwotę odpowiadającą uiszczonym przez Klienta Końcowego kosztom dostawy), przy czym zwrot ceny sprzedaży Produktu może nastąpić tylko wtedy, gdy Produkt nie jest już dostępny w ofercie handlowej Dostawcy, a jego naprawa nie jest możliwa.
 1. Klient Końcowy może wskazać Dostawcy żądany sposób usunięcia wad Produktu. Dostawca nie jest związany wskazanym przez Klienta Końcowego sposobem usunięcia wady.
 2. Klient Końcowy może wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Dostawcę niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu wobec Partnera.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta Końcowego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
   
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. W przypadku gdy Klient Końcowy będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny będzie chciał odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w ustawowym terminie 14 dni, może odesłać Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy bezpośrednio do siedziby: RADIMAR Radosław Gierasimczyk CZARNIECKIEGO 2F, 73-110 Stargard. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone Dostawcy będzie odnosiło skutki prawne bezpośrednio w stosunku do Partnera. W takim przypadku Dostawca prześle Partnerowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta Końcowego.

   Adresat:
  RADIMAR.PL
  ul. Czarnieckiego 2F

  73-110 STARGARD

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  - Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

 2. Partner zobowiązuje się zamieścić na stronie Sklepu internetowego (lub w innych kanałach sprzedaży) informacje, o których mowa powyżej.
 3. Koszt wysyłania Produktu zwróconego Klientowi Końcowemu w przypadku nieuznania żądania usunięcia wady w ramach gwarancji pokrywa Klient końcowy. Koszt wysyłania Klientowi końcowemu Produktu nowego lub naprawionego w przypadku uznania żądania usunięcia wady w ramach gwarancji pokrywa Dostawca.
 4. W przypadku gdy Klient Końcowy będący konsumentem dokona zwrotu Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu na koszt Dostawcy, Dostawca pokryje koszty wysyłki.
 5. W przypadku określonym w ust. 3 powyżej, Strony odpowiednio skorygują faktury VAT obejmujące Produkty objęte oświadczeniem o odstąpieniu od umowy złożonym przez Klienta Końcowego i dokonają rozliczenia kosztu Produktu objętego tym oświadczeniem.
 6. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie w zakresie kosztów dostawy Produktu, Strony zgodnie ustalają, że koszty te obciążają Partnera. Fakturowanie kosztów dostawy na Partnera odbywać się będzie na zasadach określonych w § 6 powyżej.
 7. Strony wyłączają rękojmię za wady Produktu pomiędzy Dostawcą a Partnerem.

Przejdź do strony głównej

Firanka będzie szyta specjalnie dla Ciebie w naszej własnej szwalni.

Dzięki temu, masz możliwość wyboru odpowiedniej taśmy i sposobu uszycia.

Wypustka to dodatek tkaniny ponad taśmą, ukrywający elementy jak żabki czy agrafki, nadający firance elegancji. Jeśli posiadasz szynę z maskownicą, zaznacz "NIE".

Więcej informacji na temat wyboru dodatkowych akcesoriów znajdziesz w opisie produktu poniżej.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu